News 

Otevřít velké foto

23.08.2013 - Další naši rozhodci zapsaní na seznamu Ministerstva spravedlnosti

Další z rozhodců sdružených u Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR jsou zapsáni na seznamu rozhodců vedeném Ministerstvem spravedlnosti a mohou tak rozhodovat též spory vyplývající ze spotřebitelských smluv. A ačkoliv se rozhodci sdružení u Unie na tento typ sporů primárně nezaměřují a jejich činnost směřuje výhradně k obchodním sporům v podnikatelské sféře, považujeme to za další garanci kvality jejich práce.
Ministerstvo spravedlnosti vede podle § 35a odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů seznam rozhodců, kteří mohou být určeni rozhodčí doložkou pro rozhodování sporů ze spotřebitelských smluv. O každém zapsaném rozhodci ministerstvo zveřejňuje tyto údaje: jméno a příjmení, kontaktní adresu uvedenou rozhodcem, číslo osvědčení, den zápisu do seznamu a případně den a důvod vyškrtnutí ze seznamu. Seznam najdete na webových stránkách ministerstva http://portal.justice.cz.
Rozhodci ad hoc sdružení u Unie však zasluhují pozornost i z dalších důvodů. Naleznete mezi nimi totiž nejen právní specialisty, ale také např. experty na technické obory, stavebnictví nebo informační technologie. Jsou tak schopni posuzovat a rozhodovat spory nejen z hlediska spravedlnosti, ale také jako odborní znalci konkrétní problematiky.
Kromě odborné způsobilosti jsou rozhodci spolupracující s Unií povinni dodržovat též jednoznačně stanovená pravidla. Jde mj. o Etický kodex, který arbitry zavazuje k poctivému a čestnému chování, k objektivnímu rozhodování, mlčenlivosti ohledně rozhodovaných sporů, neúplatnosti, zdvořilosti a poctivosti. To vše garantuje spravedlivou a transparentní práci rozhodců.
Zpět >>Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., Cejl 91, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek