News 

Otevřít velké foto

11.10.2013 - ČR uspěla v mezinárodní arbitráži s německou skupinou ECE

Česká republika zvítězila v investiční arbitráži, ve které se německá developerská skupina ECE domáhala náhrady škody ve výši asi 1,8 miliard korun s úroky z důvodu údajného zmaření své investice do výstavby obchodního centra Galerie Liberec.
Jak spor vznikl? Developerská skupina ECE Projektmanagement chtěla v centru Liberce postavit obchodní centrum. Ministerstvo pro místní rozvoj však zrušilo územní rozhodnutí pro výstavbu poté, co uznalo námitky nizozemské firmy Multi Development, že se nestala účastníkem stavebního řízení. Společnost ECE Group pak kvůli tomuto rozhodnutí požadovala náhradu.
Mezinárodní rozhodčí tribunál se sídlem v Paříži rozhodl, že Česká republika nijak neporušila dohodu na ochranu investic mezi Českou republikou a Německem. Nárok na náhradu škody proto zamítl v plném rozsahu. Investor navíc bude České republice muset uhradit většinu nákladů na právní zastoupení a vedení arbitráže.
Zpět >>Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., Cejl 91, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek