News 

Otevřít velké foto

30.11.2017 - Daň z příjmů: právní zánik závazku

Realitou každodenního života, a nemusí jít zdaleka jen o podnikání, je řešení závazkových vztahů. Máme vůči druhým, např. partnerovi, dětem, rodičům, spolupracovníkům, spoluobčanům, atd. povinnosti, které musíme plnit. Na druhou stranu máme zase práva, na jejichž splnění od ostatních máme objektivní nárok. Lehce se to píše, mnohem náročnější je řešení skutečných variant těchto závazků v praxi. Od roku 2014 používáme v daňové terminologii pojem - dluh místo dříve používaného pojmu - závazek. Důvodem je zavedení nových definic obou pojmů v novém občanském zákoníku účinném v ČR právě od tohoto roku. Závazkem se zde označuje závazkový právní vztah a dluhem to, co má být ze závazku plněno.

Zveřejněno na portále portal.Pohoda.cz
Zpět >>Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., Cejl 91, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek