News 

Otevřít velké foto

15.01.2018 - Společné zastupování společnosti jednatelem a prokuristou

Dle názoru části odborné veřejnosti by byl takový způsob jednání možný v případě, že takovým ustanovením není vnitřně omezen rozsah zástupčího oprávnění člena statutárního orgánu. K tomu by nemělo dojít, pokud je ve společnosti více jednatelů, kteří mohou jednat společně nebo případně s prokuristou. Jednatelům by tak vždy zůstala možnost jednat bez prokuristy. Tento názor také podporuje právní úprava a judikatura na toto téma v sousedních zemích, a to konkrétně v Rakousku a Německu.

Zveřejněno na portále www.epravo.cz
Zpět >>Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., Cejl 91, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek