News 

Otevřít velké foto

06.02.2018 - Návrh na přiznání hlasovacích práv popřenému věřiteli

Jedním ze základních práv věřitelů přihlášených do insolvenčního řízení je hlasování na schůzi věřitelů. Věřitelé můžou hlasovat například o odvolání a ustanovení insolvenčního správce, o ustanovení věřitelského výboru, za určitých podmínek o způsobu řešení úpadku a o přijetí reorganizačního plánu.
Věřitelé, jejichž pohledávka byla popřena insolvenčním správcem, však hlasovací právo vykonávat v rozsahu tohoto popření nemůžou.
Schůze věřitelů se může prostou většinou přítomných věřitelů usnést, že popřeným věřitelům se v rozsahu popření přiznává právo na schůzi věřitelů hlasovat. Pokud tak schůze věřitelů neučiní, rozhodne o hlasovacím právu popřených věřitelů na jejich návrh insolvenční soud.

"Zveřejněno na portále" www.epravo.cz
Zpět >>Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., Cejl 91, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek