News 

Otevřít velké foto

14.02.2018 - Škoda a nemajetková újma způsobená insolvenčním správcem

Insolvenční správce je podle insolvenčního zákona povinen při výkonu své funkce postupovat svědomitě a s odbornou péčí; je povinen vyvinout veškeré úsilí, které lze po něm spravedlivě požadovat, aby věřitelé byli uspokojeni v co nejvyšší míře. Společnému zájmu věřitelů je povinen dát při výkonu funkce přednost před zájmy vlastními i před zájmy jiných osob. Jak však postupovat, pokud insolvenční správce své povinnosti poruší, resp. překročí mantinely zamýšlené citovaným ustanovením a v důsledku takového jednání insolvenčního správce je způsobena škoda, popřípadě nemajetková újma, ať už dlužníku, věřiteli, či třetímu subjektu?

"Zveřejněno na portále" noviny
Zpět >>Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., Cejl 91, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek