News 

07.09.2007 - Rozhodování ve sporu je předvídatelné

Pokud rozhodčí řízení nebo soud proběhnou v souladu s právem, popřípadě dle zásad spravedlnosti, zpravidla zvítězí strana žalující, Do sporu většinou věc podá ten, kdo oprávněně předvídá výhru, jako logické vyústění situace, kdy právo a fakta stojí na jeho straně. Na stránkách projetu podepsat můžeš, přečíst musíš, se objevilo několik zajímavých úvah na téma sporů z věřitelských smluv. Jak říká ing. Libor Dupal, předseda Sdružení českých spotřebitelů: V případě smlouvy o půjčce není moc příležitostí ke sporům. Obsah smlouvy je totiž docela jasný - byly půjčeny peníze, a ty musí být podle smlouvy splaceny. Pokud jste tedy dostali půjčené peníze a pak jste je přestali splácet bude spor asi předem prohraný. "Jít k soudu nebo k rozhodčímu řízení má smysl jen tehdy, pokud by ten, kdo vám půjčil, tvrdil, že jste mu peníze nevrátil a nebyla by to pravda. Pokud to pravda je, pak spor vyhraje," konstatuje.
Jak dále různí specialisté ze Sdružení českých spotřebitelů uvádí, hlavním rozdílem mezi soudem a rozhodčím řízením je v tom, že soud sice může dlužník „natáhnout“ odvoláním a obstrukcemi, ale v konečném důsledku nakonec prohraje s větším dopadem na úroky a další náklady. Jak vyplývá se shrnutí názorů odborníků sdružení, rozhodčí řízení u kvalitního centra lze v zásadě doporučit oběma stranám smluv o půjčce.
Zpět >>Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., Cejl 91, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek