News 

Otevřít velké foto

09.08.2019 - Časové omezení podřízení se obchodní korporace

Může se obchodní korporace podřídit ZOK jako celku i po uplynutí lhůty dvou let? Podle § 777 odst. 5 ZOK se mohou obchodní korporace uvedené v odstavci 4 nejpozději do 2 let ode dne účinnosti tohoto zákona podřídit tomuto zákonu jako celku.

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.07.2019 - Co přináší nového novela insolvenčního zákona?

V účinnosti vstupuje novela insolvenčního zákona. Díky ní dosáhne na oddlužení více lidí, nová pravidla mají dlužníky motivovat ke splácení dluhů a působit tak, aby dluhy v budoucnu vůbec nevznikaly.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.07.2019 - Využívání zveřejněných osobních údajů

Využívání zveřejněných osobních údajů je, zejména v online prostředí, nedílnou součástí každodenní činnosti, včetně např. dohledání a využívání kontaktních údajů poskytnutých na internetových stránkách společností.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.07.2019 - Jednání o insolvenci a oddlužení podnikatelů

V Lucemburku jednali ministři spravedlnosti členských států EU. Byla přijata směrnice o rámcích pro preventivní restrukturalizaci a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení.

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.06.2019 - Základní zásady daňového řízení

Správce daně a daňový subjekt by měli dodržovat základní zásady ukotvené v zákoně č. 280/2009 Sb., daňový řád. Tyto zásady mají vliv na kontrolní postupy správce daně i na postup při správě daní.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.06.2019 - Způsobilost účastníka zadávacího řízení na veřejnou zakázku

Obnovení způsobilosti účastníka zadávacího řízení neboli tzv. self-cleaning je právní úprava, kterou poprvé přinesl zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.06.2019 - Jak postupovat při uzavírání manažerských smluv

S ohledem na absenci výslovné úpravy v právním řádu a se setkáváme s častými dotazy klientů z řad obchodních společností, jak postupovat při uzavírání manažerských smluv se členy jejich statutárního orgánu.

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.05.2019 - Zrušený tendr na elektronický insolvenční rejstřík

Jeden z klíčových projektů pro digitalizaci české justice se komplikuje. Ministerstvo spravedlnosti kvůli nedostatkům v zadání zrušilo výběrové řízení na dodavatele elektronického insolvenčního rejstříku.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.05.2019 - Co přináší návrh zákona o hromadných žalobách?

Proces schválení návrhu zákona o hromadných žalobách je v plném běhu, protože Ministerstvo spravedlnosti poslalo v nedávných dnech paragrafové znění návrhu Zákona k připomínkovému řízení.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.05.2019 - Právníky z podniků stále zaměstnává GDPR

Loňský rok byl pro podnikové právníky ve znamení evropského nařízení GDPR. Podnikoví právníci neměli jednoduchý úkol a i letos zůstává pro podnikové právníky hlavním tématem GDPR.

Celý článek »

|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 > >|


Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., Cejl 91, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek