News 

16.11.2009 - Tým pracovníků Unie se rozšířil o další nové odborníky

Počty klientů Unie pro rozhodčí a mediační řízení, přijímaných žalob i vedených rozhodčích řízení neustále narůstají. Abychom i do budoucna zajistili zákazníkům nejvyšší úroveň a rychlost služeb, rozhodli jsme se přistoupit k dalšímu rozšíření našeho týmu.
Seznam klientů Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR v současnosti zahrnuje přes 850 subjektů a jejich počet se nadále zvyšuje. S tímto trendem souvisejí také rostoucí počty přijímaných rozhodčích žalob a vedených rozhodčích řízení. Společnost se také intenzivně zapojuje do nejrůznějších odborných, vzdělávacích, sportovních či společenských aktivit. To vše samozřejmě klade na pracovníky Unie na všech pozicích stále větší nároky.
Jsme hrdí na to, že naše služby se od počátku fungování společnosti vyznačují kvalitou, vysokou úrovní a rychlostí. Abychom nastavenou laťku do budoucna minimálně udrželi, rozšířili jsme náš tým o další odborníky. Po pečlivém výběru z uchazečů bylo posíleno zejména oddělení klientské péče, nové kolegy mají i zaměstnanci právního a obchodního oddělení. Nové jméno se objevilo také na Seznamu rozhodců Unie, v neposlední řadě náš tým rozšířili další administrativní pracovníci.
Mnozí z vás se s novými pracovníky Unie již při různých příležitostech setkali. Věříme, že jejich profesionalitu a výkonnost oceníte a že i díky nim budete se službami Unie i nadále spokojeni.
Zpět >>Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., Cejl 91, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek