News 

04.02.2010 - Sponzorujeme tým nadaných studentů práv Masarykovy univerzity

Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR dlouhodobě sponzoruje nadané studenty práv. Jejím nejnovějším počinem se zde stal dar Právnické fakultě Masarykovy univerzity, který bude využit v souvislosti s účastí jejích posluchačů na prestižní soutěži.
Mezinárodní soutěž Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot je založena na řešení hypotetického právního sporu vzniklého z kupní smlouvy mezi dvěma zahraničními subjekty. Účastní se jí mnoho desítek studentských týmů z právnických fakult z celého světa, které v jejím průběhu připravují právní dokumenty pro obě strany sporu a prezentují své argumenty před rozhodčím tribunálem ve Vídni. Příprava studentů na soutěž i jejich samotná účast je však velmi finančně náročná a neobejde se bez podpory sponzorů.
Unie usiluje o popularizaci moderních alternativních metod řešení sporů mezi českou odbornou veřejností a přispívá ke vzdělávání budoucích právníků v této oblasti. Zatímco v loňském roce podpořila soutěžní tým Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, letos se rozhodla poskytnout finanční dar kolektivu posluchačů práv brněnské Masarykovy univerzity. Celý tým Unie zároveň přeje jeho členům mnoho úspěchů v náročném mezinárodním klání.
Zpět >>Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., Cejl 91, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek