News 

Otevřít velké foto

08.09.2012 - Vyhláška stanovuje náležitosti zkoušky mediátorů a výši jejich odměn

Dne 1. září 2012 nabyla účinnosti prováděcí vyhláška č. 277/2012 Sb., o zkouškách a odměně mediátora. Dokument, který byl 22. srpna zveřejněn ve Sbírce zákonů ČR, se týká mediátorů zapsaných na seznamu vedeném ministerstvem spravedlnosti.
Prováděcí vyhláška stanovuje náležitosti zkoušky mediátora, náležitosti zkoušky z rodinné mediace, náležitosti žádosti o vykonání zkoušky, způsob provádění zkoušky, způsob jmenování zkušebních komisařů a výši odměny mediátora za první setkání s mediátorem nařízené soudem. Jejím cílem je především poskytnout zkouškám mediátorů základní organizační rámec, tzn. stanovit podmínky, za kterých budou moci zkoušku mediátora a zkoušku z rodinné mediace vykonat. V oblasti odměn je cílem dokumentu určit a regulovat jejich výši – zejména u mediace nařízené stranám civilního soudního řízení soudem, kdy tuto odměnu např. za účastníka osvobozeného od soudních poplatků hradí stát.

Zpět >>Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., Cejl 91, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek