News 

Otevřít velké foto

10.12.2014 - Začíná se slavit Evropský den advokátů

„Evropské advokacie se cítí do jisté míry ohroženy státní mašinérií a proto varují, aby se neomezovala nezávislost advokátů na státu, nesahalo se na důležité a základní a staletími prověřené atributy fungování nezávislé advokacie, neboť všechny tyto výhody nesměřují k advokátům, ale slouží jako ochrana jejich klientů!“ Tak zní jede z hlavních impulsů k založení tradice oslav advokátního stavu v Evropě. S tématy a problematikou, která Evropský den advokátů přináší, se potýkají profesní organizace napříč kontinentem. Jde o pokusy státu (zejména orgánů činných v trestním řízení) prolomit mlčenlivost advokáta o záležitostech klienta, snahu získávat přes advokáta osobní data klienta, nabourávání elektronické komunikace s klientem, pokusy o zpřístupnění elektronických úložišť dat advokátů, kriminalizace advokátů důsledně hájících zájmy klientů anebo domovní prohlídky u advokátů. Se všemi těmito jevy má své podle své mluvčí Ivy Chaloupkové špatné zkušenosti i Česká advokátní komora.

Zásady mlčenlivosti v komunikaci mezi advokátem a klientem jsou garancí spravedlivého a nestranného soudního řízení. CCBE vyjádřilo obavu, že zásada profesního mlčenlivosti je v některých zemích ohrožena a tento aspekt nahlodává důvěru v právní stát. Velmi ožehavá problematika, která se bude prolínat diskutovanými tématy, je v současné době tzv. cloud computing, tedy ukládání advokátních dat na cloud a problémy, které s tím mohou v praxi vznikat.

Další oblastí, které je věnována pozornost, a to nejenom ze strany CCBE, je Elektronické sledování občanů. V rámci tohoto tématu bude diskutována snaha resp. nutnost najít rovnováhu mezi standardy pro elektronické sledování včetně daných limitů pro zajištění národní bezpečnosti (např. v boji proti terorismu) na jedné straně a na druhé straně zachováním práva na soukromí jednotlivce. Kromě nezbytných politických a legislativních opatření musí být přijata především technická opatření, která obnoví důvěru v oblast elektronických komunikací a cloudových služeb. Technická opatření zaměřená na bezpečnější internet a cloud computing musí ve vztahu k nutnosti zachovat profesní mlčenlivost splňovat velmi specifické a přísné požadavky. Jinými slovy, infrastruktura elektronické komunikace a cloudových služeb musí být postavena tak, aby technicky garantovala, že uložená data nebudou zneužitelná vládami či třetími stranami.Pokračování článku, spolu s několika zajímavými odkazy vytahujícimi se k tématu, najdete na portálu Epravo.cz.
Zpět >>Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., Cejl 91, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek