News 

Otevřít velké foto

13.01.2015 - Zákonné předkupní právo k nemovitostem

Dle "staré" právní úpravy pokud chtěl některý ze spoluvlastníků svůj podíl na společné nemovitosti převést, měli ostatní spoluvlastníci automaticky ze zákona předkupní právo, nešlo-li o převod na osobu blízkou. Prodávající tedy musel o svém záměru informovat ostatní spoluvlastníky a tento podíl jim nabídnout přednostně. Teprve v případě, že žádný ze spoluvlastníků neprojevil o koupi nemovitosti zájem,

Od 1. 1. 2015 se situace zásadně mění ve prospěch prodávajícího. Zákon totiž umožní spoluvlastníkovi prodat svůj podíl přímo, bez povinnosti ho nejdříve nabídnout ostatním spoluvlastníkům. Spoluvlastníci tak ztratí možnost jako první odkoupit další část své společné nemovitosti, navíc nebudou moci ovlivnit, s jakou další osobou budou tuto nemovitost sdílet.

Nový občanský zákoník sice nepočítá se zákonným předkupním právem, avšak v souladu se zásadou smluvní volnosti umožňuje spoluvlastníkům zřídit si předkupní právo smluvní, které může obsahově kopírovat jeho starou zákonnou podobu. Spoluvlastníci budou mít nově 3 měsíce na uplatnění smluvního předkupního práva a zaplacení kupní ceny. Po marném uplynutí této doby předkupní právo zanikne.

Více v článku advokátní kanceláře HAJDUK A PARTNEŘI.
Zpět >>Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., Cejl 91, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek