News 

27.09.2006 - Použití rozhodčího řízení v nájemních sporech

bylo jedním z řady konkrétních příkladů využití rozhodčího řízení v každodenním životě, které předložili lektoři posluchačům na tradičním semináři „Rozhodčí řízení v praxi Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR“. Klienti, rozhodci a další zájemci o odborné informace se sešli 14. září t.r. v tradičně příjemném kongresovém prostředí hotelu Holiday Inn v Brně.

Vzdělávací semináře na uvedené téma začínaly původně s dvouměsíční periodou, ovšem nárůst klientely Unie si vyžádal zkrácení této periody na jeden měsíc. Přínos tohoto vzdělávání pro zvýšení konkurenceschopnosti není nutné obhajovat, někdy může být znalost právní úpravy pro společnost otázkou přímo existenční. Dosáhnout titulu pro exekuci během tří měsíců je například pro majitele nemovitosti v rámci obecného českého soudnictví mnohdy jen snem. „Dnes mě mrzí, že jsem neslyšel o zákonu na rozhodčí řízení již v roce devadesát pět, neměl bych jedinou smlouvu bez doložky,“ – toto prohlášení a další jemu podobná z úst majitelů nájemních domů potvrzují výhodnost použití rozhodčího řízení (nejen) v této oblasti.

V rámci diskuse řešili lektoři konkrétní problémy přednesené přítomnými klienty, například možnosti využití smlouvy o rozhodci k zajištění splátkových kalendářů i provázanost komplikovaných smluvních podmínek na řízení vedené dle zásad spravedlnosti. Jak podotkla jedna z přítomných dam: “Pokud si mohu nastavit smlouvu podle skutečného obchodního vztahu a nemusím se bát různých výkladů pojmů nám odborníkům jasných, ale v rámci obecných soudů zpochybnitelných, jsou pro mě zásady spravedlnosti jednoznačným řešením.“

Řada dotazů tentokrát směřovala i k mediaci jako prostředku předcházení sporů a otázkám se nevyhnula ani oblast elektronického soudnictví – E-ARBITER.

Délka čilé diskuse, která se takřka nevešla do času pro seminář vymezeného, jen dosvědčuje šíři možností a využití všech alternativních metod řešení sporů.


Přiložené fotografie:

Otevřít velké foto
Otevřít velké foto
Otevřít velké foto
Otevřít velké fotoZpět >>Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., Cejl 91, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek