News 

Otevřít velké foto

29.01.2018 - Významné změny v právní úpravě soudních sporů

Poslanecká sněmovna zvolená v roce 2013 stihla ještě před skončením svého mandátu projednat několik novel procesních předpisů, které se významným způsobem dotýkají dosavadní podoby některých aspektů civilního řízení, tyto novely byly uveřejněny ve Sbírce zákonů pod č. 291/2017 Sb. a č. 296/2017 Sb. V následujícím textu upozorníme na ty nejdůležitější změny, které by neměly ujít pozornosti nejen právnické veřejnosti.Jednou ze změn je pokus zákonodárce omezit opakované podávání návrhů na nařízení předběžných opatření z týchž důvodů. Je zřejmé, že rozhodování soudů o předběžných opatřeních nelze vždy předvídat a někdy lze jen stěží dopředu odhadnout, zda soud předběžné opatření nařídí, nebo návrh zamítne.

Zveřejněno na portále www.pravniprostor.cz
Zpět >>Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., Cejl 91, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek