News 

Otevřít velké foto

23.11.2018 - Sbírka listin zeje prázdnotou. Co na to nový návrh zákona?

Obchodní korporace jsou povinny předkládat rejstříkovému soudu dokumenty k založení do Sbírky listin bez zbytečného odkladu, pokud zákon nestanoví jinou lhůtu. Stávající právní úprava obsažená v zákoně o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob sice umožňuje postihovat obchodní korporace za porušení této povinnosti, dosavadní způsoby vynucování se však ukázaly jako nedostatečné a často bezvýsledné.
Aktuálně lze korporaci za neuposlechnutí výzvy rejstříkového soudu k předložení listin uložit pořádkovou pokutu do výše 100 000 Kč (a to i opakovaně), případně soud může korporaci zrušit s likvidací. Pokud však korporace nemá dostatečný majetek, její zrušení s likvidací je poměrně nákladné, a proto rejstříkové soudy tuto možnost často nevyužívají.

"Zveřejněno na portále" danovky.cz
Zpět >>Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., Cejl 91, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek