News 

Otevřít velké foto

28.02.2019 - Rozhodčí řízení: Ekonomická nezávislost rozhodce

V souvislosti s právní úpravou tzv. arbitrážních center a rozhodců ad hoc v zákoně č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, byla v minulosti často diskutována otázka nezávislosti a nestrannosti rozhodce. noho rozhodčích doložek bylo soudy nižších instancí zneplatněno z důvodu porušení požadavku nezávislosti rozhodce jen proto, že jedna ze stran rozhodčí smlouvy, typicky žalobce, používala ve svých smluvních dokumentech určité rozhodce opakovaně.

Zveřejněno na portále: www.epravo.cz
Zpět >>Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., Cejl 91, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek