News 

Otevřít velké foto

30.11.-0001 - Trestní odpovědnost právnických osob

Článek rozebírá především otázky působnosti zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, vzniku trestní odpovědnosti právnických osob založené na tzv. přičitatelnosti, okruhu trestných činů, kterých se mohou právnické osoby dopustit a dále např. okruhu právnických osob, u nichž může být dovozena trestní odpovědnost nebo specifiky trestního řízení vedeného proti právnické osobě.

Zveřejněno na portále: www.businessinfo.cz
Zpět >>Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., Cejl 91, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek