Vzdělávání - Úvod 

"Investice do vědění nesou nejvyšší úrok." BENJAMIN FRANKLIN

Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR pořádá vzdělávací akce (semináře a workshopy), které účastníkům (jednatelé, ředitelé a majitelé společností, ekonomové, manažeři, zástupci státní správy apod.) zprostředkovávají nejmodernější poznatky z oblasti smluvních vztahů a rizik, která z nich vyplývají. Cílem našich vzdělávacích akcí je seznámit členy ekonomicky činné veřejnosti s efektivními trendy v řešení sporů, včetně jejich právních důsledků a využití v praxi. Vzdělávání zahrnuje také návody na předcházení vzniku konfliktů, metodiku postupů uzavírání smluvních vztahů nebo související problematiku týkající se daní, exekucí apod.

 

ABSOLVENTI ZÍSKAJÍ PRAKTICKÉ INFORMACE NUTNÉ 

K EFEKTIVNÍMU ŘEŠENÍ I PŘEDCHÁZENÍ SPORŮ.

 

Semináře a workshopy zohledňují zkušenosti našeho týmu s rozsáhlejším cyklem seminářů, který Unie pořádala do poloviny roku 2009. Současná podoba vzdělávacího programu vychází z naší snahy maximalizovat praktický přínos prezentované látky pro absolventy. Ti díky účasti získají především informace nutné k řešení problémů, které často ohrožují samotnou existenci firem. Akce splňují všechny nároky kladené na moderní manažerské vzdělávání. Způsob prezentace látky vychází vstříc nejen právním specialistům, ale především podnikatelům z praxe.

Kromě zmíněných seminářů a workshopů Unie pořádá také další kurzy a školení pro své klienty. Samostatnou kapitolou pak je vzdělávání upravené na klíč. Pro konkrétní organizace, společnosti nebo vzdělávací centra lze připravit školení na míru s individuálně domluveným obsahem a zaměřením.  

Vzdělávacích akcí Unie se zúčastnily již tisíce manažerů, podnikatelů, advokátů, zástupců veřejné správy i profesionálů z ostatních rozhodčích institucí. Jejich spokojenost je pro nás zavazující i do budoucna.


URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.