News 

Otevřít velké foto

05.10.2015 - Nová povinnost plátců DPH od 1. 1. 2015

Jednou z novinek, na kterou si musí české společnosti dát od 1. ledna 2016 pozor, je institut tzv. kontrolního hlášení. Důvodem zavedení tohoto institutu je především zrychlit a zefektivnit zpracování údajů, které mohou pomoci správcům daní snadněji identifikovat riziková sdružení osob odčerpávající neoprávněně finanční prostředky. A tím i následnou kontrolní činnost zaměřit jen na zanalyzované rizikové společnosti.

Celý článek »


Otevřít velké foto

21.07.2015 - Nový pohled na institut předžalobní výzvy

Předžalobní výzva pouze v případech, kdy se očividně jedná jen o nešvar věřitelů majících zájem spíše o navýšení pohledávek a o mnohonásobně vyšší náklady soudního řízení, než-li na samotné dobrovolné úhradě bez soudního řízení? Podle poměrně přelomového usnesení Nejvyššího soudu České republiky, č.j. 29 Cdo 506/2015-51 ze dne 30. 3. 2015, ano.

Celý článek »


Otevřít velké foto

08.07.2015 - Boj proti insolvenční mafii nabírá na síle

Ministerstvo spravedlnosti chce pomocí chystané novely insolvenčního zákona tvrdě postihovat nepoctivé insolvenční správce a zamezit šikaně dlužníků. "Připravili jsme velmi ambiciózní novelu, proti které se nepochybně vzedme silná lobbistická vlna odporu. Tím se ale určitě nenecháme odradit." uvedl k návrhu sám ministr Robert Pelikán.

Celý článek »


Otevřít velké foto

01.07.2015 - Přiznání náhrady nákladů řízení při absenci předžalobní výzvy k plnění

Podle usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 4388/2013 ze dne 19. 2. 2015 by absence výzvy podle § 142a občanského soudního řádu zásadně neměla být důvodem pro nepřiznání náhrady nákladů řízení v případech, kdy žalovaný ani po doručení žaloby dluh nezaplatí nebo jinak nepřivodí jeho zánik.

Celý článek »


Otevřít velké foto

30.04.2015 - Uznání dluhu v nové právní úpravě

Institut uznání dluhu je jednostranným právním úkonem dlužníka adresovaným věřiteli a řadí se mezi právní jednání utvrzující dluh. Původní úprava uznání dluhu byla vymezena v dnes již zrušených předpisech, konkrétně v občanském a obchodním zákoníku.

Celý článek »


Otevřít velké foto

27.04.2015 - Seminář o vymáhání pohledávek z právního hlediska

Seminář provede účastníky celým procesem, od první výzvy přes podání žaloby po exekuční řízení. Nabídne především získání ucelenějšího přehledu v oblasti mimosoudního a soudního vymáhání pohledávek a také přehled o možnostech alternativního řešení sporů.

Celý článek »


Otevřít velké foto

24.04.2015 - Bezhotovostní úhrada poplatku za návrh na zápis do Obchodního rejstříku

V souvislosti s podáním návrhu na zápis, výmaz či změnu údajů do OR, vzniká navrhovateli povinnost uhradit soudní poplatek (dále jen SOP). K této úhradě lze využít buď kolkové známky, nebo bezhotovostní převod na účet soudu, ten však skýtá nemalá úskalí.

Celý článek »


Otevřít velké foto

14.04.2015 - KÁRNÝ SENÁT KVŮLI PRŮTAHŮM ODVOLAL PRAŽSKOU SOUDKYNI HOŠKOVOU

Soudkyně Jarmila Hošková byla Kárným senátem Nejvyššího správního soudu odvolána z funkce. Soudkyně působila na civilním úseku Obvodního soudu pro Prahu 5 a během svého působení se dopustila průtahů přibližně ve třech stovkách kauz. Ve většině případů nečinnost trvala několik měsíců, v pěti desítkách kauz přesáhla rok. Podle mluvčího obvodního soudu podal kárnou žalobu na soudkyni její nadřízený. Podle kárného senátu Hošková zaviněně porušila své povinnosti a ohrozila důvěru v soudcovský stav.

Celý článek »


Otevřít velké foto

31.03.2015 - Vláda schválila návrh novely rozšiřující práva spotřebitelů

Vláda schválila návrh novely zákona o ochraně spotřebitele, která především zavádí systém mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Novela dále umožní České obchodní inspekci během kontrol předváděcích akcí nahrávat jejich průběh bez souhlasu pořadatelů akce.

Celý článek »


Otevřít velké foto

26.03.2015 - Ministerstvo spravedlnosti spustilo webovou stránku data.justice.cz

Webová stránka bude do budoucna shromažďovat všechna otevřená data z rezortu Ministerstva spravedlnosti. Cílem je, dle Roberta Pelikána, nabídnout zájemcům o dění v justici data v koncentrované podobě a ve formátu, který umožní jejich další zpracování.

Celý článek »

|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 > >|


Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., Cejl 91, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek