News 

Otevřít velké foto

29.05.2020 - Povinnost zakládat účetní závěrky

Povinnost zakládat účetní závěrky do sbírky listin nezaniká plynutím času. Soud může vyzvat společnost k doplnění účetních závěrek až z roku 1996. Účetní závěrky a výroční zprávy jsou totiž jedním z klíčových dokumentů společnosti.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.05.2020 - Neplnění smluvních závazků

Probíhající epidemie koronaviru a související restriktivní opatření orgánů veřejné moci v současné době nevyhnutelně zasahují do podnikatelské činnosti a ohrožují či dokonce znemožňují plnění smluvních závazků.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.05.2020 - Překvapivá čísla? Ukončených živností nepřibývá.

Zatímco březnový vývoj naznačoval, že pandemie způsobená virem covid-19 připraví o živnost velké množství podnikatelů, čísla za první polovinu dubna ukazují opak. Bylo ukončeno méně živností než ve stejném období loňského roku.

Celý článek »


Otevřít velké foto

08.05.2020 - Seznam přihlášených pohledávek jako exekuční titul

Jedním z účinků zrušení konkursu je i možnost věřitele zahájit na základě upraveného seznamu pohledávek výkon rozhodnutí nebo exekuci k vymožení zbývající výše dosud neuspokojené pohledávky. Podmínkou je, aby tato pohledávka věřitele byla zjištěna v insolvenčním řízení a nebyla popřena dlužníkem v rámci přezkumného jednání. Jak je tomu však v případě insolvenčního řízení, resp. úpadku řešeného formou oddlužení?

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.04.2020 - Oprávnění společníka užívat majetek obchodní korporace

Z ustálené judikatury obecných soudů vyplývá, že je třeba oddělovat majetek obchodních korporací od majetku jejich společníků. Charakteristickým znakem právnických osob je totiž jejich majetková samostatnost.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.04.2020 - K volbě zmocněnce a obhájce trestně stíhané právnické osoby

V praxi se lze setkat se situací, kdy pro stejný skutek je zahájeno trestní stíhání jak fyzické, tak právnické osoby, jíž je daná fyzická osoba jediným statutárním orgánem. Trestně stíhaný jednatel společnosti se pak zpravidla obrátí na advokáta.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.04.2020 - Novela Zákona o státním rozpočtu

Vláda v pondělí 23. března schválila novelu Zákona o státním rozpočtu na rok 2020. Novela reaguje na předpokládaný pokles zejména daňových příjmů a na výdajové straně vytváří prostor pro vyšší výdaje k zachování vysoké zaměstnanosti.

Celý článek »


Otevřít velké foto

08.04.2020 - Vzory smluv a dokumentů pro řešení problémů způsobených koronavirem

Rozšíření nákazy koronaviru a zavedení preventivních opatření je podnikatele zcela novou situací, na kterou většina z nich nedokáže adekvátně právně reagovat. Skupina advokátů a advokátních kanceláří z ČR i Slovenska se proto spojila a vytváří unikátní projekt Právo v roušce, ve kterém zpřístupnila aktuální právní tipy, postupy a vzory právních dokumentů pro stávající krizové situace. Informace a dokumenty by měly lidem i firmám pomoci lépe zvládnout nenadálou tíživou situaci.

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.03.2020 - Vklady finančních prostředků do s.r.o.

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, přinesl do obchodního práva novinky. Jednou z nich bylo snížení minimálního vkladu do základního kapitálu při založení společnosti u společnosti s ručením omezeným na 1 Kč.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.03.2020 - Novela zákona o obchodních korporacích

Jednodušší složení vkladu u nízko- kapitálových společností, zápis konkrétního jednotlivce u právnických osob ve statutárních orgánech do rejstříku nebo rušení neaktivních společností, to vše přináší novela zákona o obchodních korporacích.

Celý článek »

|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 > >|


Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., Cejl 91, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek