News 

Otevřít velké foto

11.03.2015 - Praha kvůli Blance zvažuje další arbitráž, o žalobě rozhodne rada

Vedení pražského magistrátu zvažuje kvůli problematickému tunelu Blanka další arbitráž. Kvůli poškozeným kabelům se chce soudit s dodavatelem technologií, firmou ČKD Praha DIZ.

Celý článek »


Otevřít velké foto

23.02.2015 - Vyhořelý soudce hromadil spisy, nyní rozhoduje o nezletilých

O stavu české justice, vypovídá případ soudce Obvodního soudu pro Prahu 4 Pavla Hona, který byl Nejvyšším správním soudem v kárném řízení uznán vinným, že v celkem 233 případech způsobil neodůvodněné průtahy.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.02.2015 - Pojem prodlení dlužníka v novém občanském zákoníku

Okamžik splnění a nesplnění, jakož i veškeré právní důsledky na to ze zákona či ze smlouvy navázané, patří v obchodních vztazích mezi nejdůležitější otázky. Je tedy třeba věnovat pozornost případným změnám, které v této oblasti přinese nový občanský zákoník.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.02.2015 - Zákonodárce smísil v NOZ úpadek a konkurs

V jednom paragrafu NOZ smísil zákonodárce dva pojmy s rozdílným významem, tedy úpadek a konkurs, což může mít ročně dopad až na 40 tis. osob, které jsou v úpadku a současně jsou rodiči. Upozornil na to Nejvyšší soud v připomínce k tzv. akutní novele NOZ.

Celý článek »


Otevřít velké foto

03.02.2015 - Rozhodčí řízení bez emocí

V říjnu uspořádal Nejvyšší soud ČR v Brně konferenci věnovanou rozhodčímu řízení s názvem „Rozhodčí řízení bez emocí“, o níž bylo uvedeno více v časopisu Soudce č. 12/2014, roč. XVI, vydávaném Soudcovskou unií ČR ve spolupráci s Havlíček Brain Team.

Celý článek »


Otevřít velké foto

20.01.2015 - Rozhodování "nesoudců" - další kostlivec ve skříni české justice?

V diskusích roku 2013, zda odložit účinnost nového obč. zákoníku, zanikl významný nález Ústavního soudu, kterým byly označeny za neústavní ty pasáže zákona o vyšších soudních úřednících, jež jim umožňovaly vydávat samostatná rozhodnutí namísto soudců.

Celý článek »


Otevřít velké foto

13.01.2015 - Zákonné předkupní právo k nemovitostem

Ačkoli nový občanský zákoník nabyl účinnosti již 1. 1. 2014, změna týkající se institutu spoluvlastnictví, v němž došlo ke zrušení zákonného předkupního práva spoluvlastníků těchto nemovitostí se začala uplatňovat teprve od 1. 1. 2015.

Celý článek »


Otevřít velké foto

12.01.2015 - Náhrada výdajů nezastoupených účastníků

Poslanci jednají o paušálních náhradách hotových výdajů nezastoupených účastníků řízení a posílení ochrany manžela povinného při exekuci. Dne 7. 11. 2014 prošel prvním čtením vládní návrh novely občanského soudního řádu a exekučního řádu.

Celý článek »


Otevřít velké foto

06.01.2015 - Poplatek ze elektronický platební rozkaz

Poslanci jednají o zvýšení soudního poplatku za návrh na vydání elektronického platebního rozkazu. Dne 5. 11. 2014 prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva.

Celý článek »


Otevřít velké foto

22.12.2014 - Konference o projednávání sporů ze dne 21. 11. 2014

Člen představenstva Karel Hájek a vedoucí právního odd. Tereza Vašíčková se za Unii pro rozhodčí a mediační řízení ČR zúčastnili 21. 11. 2014 odborné konference s názvem Soudní a mimosoudní projednávání sporů.

Celý článek »

|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 > >|


Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., Cejl 91, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek