News 

Otevřít velké foto

10.12.2014 - Přezkum platnosti rozhodčí smlouvy

Ve svém nedávném rozhodnutí Nejvyšší soud České republiky konstatoval k přezkumu platnosti rozhodčí smlouvy v exekučním řízení, že exekuční řízení je ovládáno zásadou, podle níž exekuční soud není oprávněn přezkoumávat věcnou správnost exekučního titulu a rovněž nepřihlíží ani k vadám nalézacího řízení.

Celý článek »


Otevřít velké foto

01.12.2014 - Mediátor nebo rozhodce?

Zatímco rozhodčí řízení má v naší zemi dlouholetou tradici a navzdory několika medializovaným případům v minulosti i poměrně slušné renomé, je mediace, která nedávno oslavila teprve druhé narozeniny, stále ještě Popelkou.

Celý článek »


Otevřít velké foto

03.11.2014 - Otazníky nad neplatným určením rozhodce třetí stranou

Období předcházejícího půl roku bylo velice bohaté na novou judikaturu týkající se platnosti rozhodčích doložek. Příčinu této “judikatorní smršti“ lze hledat zejména v publikaci usnesení velkého senátu Nejvyššího soudu.

Celý článek »


Otevřít velké foto

03.09.2014 - Alarmující zpomalení soudů: přetížená justice

V posledních dnech proběhla médii zásadní informace, jež upozorňuje na výrazné zpomalení české justice. Z dostupných údajů je zjevné, že průměrné trvání civilního řízení před obecnými soudy za rok 2013 činí 398 dní – oproti roku 2012, kdy průměr činil 369 dní.

Celý článek »


Otevřít velké foto

18.08.2014 - Soudit se je drahé, vyzkoušejte rozhodčí řízení nebo mediaci

Dlužné faktury, spory spotřebitelů, tahanice s nespolehlivými obchodními partnery. Toto všechno se dá řešit i jinak než soudní cestou. Většinou to jde i rychleji, levněji a bez obstrukcí - díky moderním alternativním způsobům.

Celý článek »


Otevřít velké foto

01.08.2014 - Mezinárodní prvek ve smlouvě o dílo uzavřené mezi podnikateli

Existuje široká paleta odborných článků zaměřených na uplatňování vzájemných práv a povinností mezi účastníky smlouvy o dílo z hlediska vnitrostátního práva. Neřeší se zde však možné dopady mezinárodního prvku, je-li ve smlouvě přítomen.

Celý článek »


Otevřít velké foto

25.07.2014 - Možnost určení rozhodce stranami dohodnutou právnickou osobou

S ohledem na některé nepřesnosti, které se aktuálně objevily v mediích ve vazbě na způsob určení rozhodce, si vás dovolujeme upozornit na zajímavý článek, který na uvedenou situaci reaguje a uvádí ji na pravou míru. Jak může být rozhodce určen?

Celý článek »


Otevřít velké foto

21.07.2014 - Obsah předžalobní upomínky - § 142a občanského soudního řádu

Dne 1. ledna 2013 nabyla účinnosti novela občanského soudního řádu provedená zákonem č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Citovaná novela se dotkla zejména oblasti výkonu rozhodnutí a exekucí.

Celý článek »


Otevřít velké foto

04.07.2014 - Jak v Česku funguje moderní obchodní mediace?

Mediaci lze charakterizovat jako dobrovolné, mimosoudní řešení sporu mezi stranami za asistence třetí, nezávislé osoby – mediátora. Mediátor je přitom jakýmsi prostředníkem znesvářených stran, který pomáhá obnovit jejich vzájemnou komunikaci.

Celý článek »


Otevřít velké foto

21.06.2014 - Změny společenských smluv a valné hromady

S ohledem na blížící se konec lhůty pro uvedení společenských smluv do souladu se zákonem o obchodních korporacích je vhodné se zamyslet i nad aktuální úpravou rozhodování valné hromady s.r.o. a nad novými možnostmi, které jsou k dispozici.

Celý článek »

|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 > >|


Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., Cejl 91, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek