News 

11.12.2008 - Podporujeme olympijského vítěze Davida Kosteleckého

Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR podporuje sportovního střelce Davida Kosteleckého, který letos na Olympijských hrách v Pekingu suverénním výkonem získal zlatou medaili v brokové disciplíně trap. Vedení Unie se rozhodlo podpořit jeho přípravu na příští Olympijské hry, které se budou konat v roce 2012 v Londýně.

Celý článek »


28.11.2008 - Unie pro rozhodčí a mediační řízení oslavila třetí výročí svého založení

Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR oslavila v pátek 14. listopadu 2008 třetí výročí svého fungování. Při této příležitosti připravila pro vybrané klienty, partnery a přátele slavnostní večer v Design Hotelu Noem Arch v Králově Poli v Brně. Akci, jejíhož moderování se ujal Tomáš Matonoha, zahájila módní přehlídka.

Celý článek »


25.11.2008 - Sílící hospodářská krize: Projeví se i ve vaší firmě? Co s ní?

Probíhající ekonomická krize je nepřehlédnutelná. Otázkou tak pouze zůstává, jak se projeví na běžném podnikatelském subjektu, za jak dlouho odezní její hlavní nápor, jak dlouhodobé budou celkové dopady a především co vlastně hrozí konkrétně vaší společnosti. Globální finanční kolaps rychle neskončí.

Celý článek »


20.10.2008 - Upravili jsme Všeobecné obchodní podmínky a novelizovali stávající Jednací řád

K 1. listopadu 2008 přichystala Unie pro rozhodčí a mediační řízení nové znění Všeobecných obchodních podmínek. Dále jsme připravili také nové Jednací řády, které jsou klientům a osobám užívajícím rozhodčí doložky Unie k dispozici na vyžádání na našem právním oddělení a od 1. listopadu 2008 zveřejněny v účinném znění na novém webu.

Celý článek »


07.10.2008 - Rozhodčí řízení a odpis pohledávek

Vedení podvojného účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví přináší pro podnikatele některé povinnosti a úskalí. Ne vždy jsou všechny pohledávky podnikatele uspokojeny v celé výši, a proto je nutné uplatnit v rámci účetnictví opravné položky.

Celý článek »


10.09.2008 - Rozhodčí řízení a Světová banka

Pravidelná zpráva Světové banky o stavu podnikatelského prostředí v regionech se jmenuje jednoduše Podnikání. A jak je na tom Česko, alespoň dle názoru tohoto oznámení? Klesli jsme na 75. místo ve světě. V oblastech zajímavých z pohledu Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, jako je ochrana investic a vymáhání smluvních práv zaujímáme 88. respektive 95. místo na světě. Tedy při hodnocených 181 státech, včetně nejhorších ekonomik a diktatur, jsme ve vymáhání práva těsně za polovinou, žel tou horší.

Celý článek »


07.08.2008 - Platnost rámcové smlouvy

Občas se setkáváme s názorem, že nelze uzavřít nepojmenovanou rámcovou smlouvu, pokud nesplňuje současně všechny podmínky některé ze smluv dle zákoníku. Naši rozhodci mají ustáleně názor opačný a jeho podporou může být i součást rozsudku Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 32 Cdo 3082/2007, ze dne 10.4.2008. Zde je i konstatování o správném posouzení platnosti rámcové smlouvy, za situace, kdy tato neobsahuje předmět a cenu. Jedná se o logické vyústění obchodní praxe, kdy společnost obchodující s velkým počtem subjektů a sortimentem zboží, určí při prvním kontraktačním jednání rámec společného obchodu a následně v tomto rámci uzavírá jednotlivé dílčí smlouvy na konkrétní dodávku za konkrétní cenu. Důležitým poznatkem dle soudu není vyloučena ani následná kombinace písemná/ústní objednávka.

Celý článek »


24.07.2008 - RADÍME FINANČNÍM ÚŘADŮM

Rozhodčí řízení je i díky našim vzdělávacím aktivitám stále častěji využívaným způsobem řešení sporů. A tak se může stát, že se rozhodčí nález dostane i k veřejným institucím – např. finančním úřadům.

Celý článek »


25.06.2008 - Workshop seznámí klienty s praktickým využitím rozhodčího řízení

Další Worskhop zaměřený na praktické zavádění a využití rozhodčího řízení pořádá ve čtvrtek 26. června pro své klienty a partnery Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR. Účastníci akce, která se uskuteční od 15 hodin v Kongresovém sále hotelu Avanti, si vyslechnou základní informace o mimosoudním řešení majetkových sporů a budou mít možnost hovořit o konkrétních případech s advokáty, rozhodci, právníky a dalšími experty.

Celý článek »


02.06.2008 - Finanční krize v ČR - rozhodčí řízení se stává nutností

Jen rychlá vymahatelnost práva bude pro připravené šancí k přežití. Pomalu končí konjunktura, od roku 2006 trvale roste objem pohledávek po splatnosti a pohledávek zcela neuhrazených. Namátkou citujeme z tisku: V posledních šesti měsících zaznamenalo 83 procent podnikatelů výpadky v platbách od odběratelů. A celých 45 procent dotazovaných se ve stejném období potýkalo přímo s úplným výpadkem zaplacení u svých odběratelů. Pouze 16 procent firem očekává, že se platební morálka odběratelů zlepší, naopak 20 procent z nich očekává zhoršení platební morálky. (Euro 27/5)

Celý článek »

|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 > >|


Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., Cejl 91, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek